سیم لاکی سایز ۰.۴۵mm برند لاک سیم ساخت ایران هر کیلو

توضیحات

سیم لاکی لاک‌ سیم به رشته سیم مسی و آلومینیومی که با لایه نازکی از لاک عایق پوشانده شده باشد  گفته می شود. این سیم ها در انواع ترانسفورماتور ها، القا کننده ها ، موتور ها، بلند گوها، آهن ربا های الکتریکی، لوازم خانگی و دیگر ابزار که نیاز به کویل های باریکی از سیم عایق شده داشته باشند، مورد استفاده قرار می گیرند.
سیم لاکی لاک‌ سیم براساس نوع استفاده با کلاس های حرارتی مختلفی تولید می شوند و جهت تولید هرکدام از انواع این سیمها از عایق کننده (لاک) خاصی استفاده می شود. کلاس حرارتی حداکثر دمای تحمل سیم لاکی را نشان می دهد و متداول ترین کلاس های حرارتی مورد استفاده به شرح جدول زیر می باشد.

کلاس درجه حرارتی مورد استفاده
E ۱۲۰ ترانسفورماتور های روغنی
F ۱۵۵ انواع موتور های کوچک و انیورسال لوازم برقی خانگی کویل و رله دستگاههای اندازه گیری
H ۱۸۰ انواع موتور های عمومی و لوازم خانگی
C ۲۰۰ در ترانس های توزیع و قدرت ، کمپرسورها

شرکت تولیدی و صنعتی سیم لاکی لاک‌ سیم در راستای ایفای نقشی هر چند کوچک در رشد و شکوفایی صنعت کشور در دوران سازندگی، از بدو تاسیس در سال ۱۳۶۵ تا کنون، افزایش بهره وری صنعت ایران و قطع وابستگی صنایع داخلی به محصولات خارجی در زمینه سیم لاکی را هدف کار خود قرار داده است.
در حال حاضر تولیدات این شرکت عبارتند از
۱- انواع سیم های گرد لاکی مسی و آلومینیومی
۲- سیم لاکی مسی تخت در کلاس های حرارتی مختلف
۳- سیم های تخت و گرد بدون لاک مطابق با استاندارد های بین المللی